Ey İnsan! 0

  • Ey İnsan!
Cenabı Allah’ın beyanı olan “Yasin” suresi, insan namzedi olan bizlere, Allah’ın insan tanımına yüklediği anlamla insanı anlatmaktadır. Hangi hallerde bulunursak insanlığımızdan uzak, şirk içinde yaşıyor oluşumuzu, hangi hallerde bulunursak şirkinden arınmış tevhit ehli olan iman üzerine yaşıyor oluşumuzu göstermektedir.  Cenabı Allah bizlere, “Yasin” suresi 59-60-61-62 ayetlerinde,  

Ey şirk ehli! Bugün siz bir tarafa ayrılın. Ben size şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır, demedim mi? Sizden söz almadım mı? Bana kulluk edin, doğru yol budur, diye. Bu gerçeği biliyorken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?
 

diyerek, şirkin nefsimize, imanın kendisine kulluk etmek olduğunu göstermektedir.