Vahdet Deryası 1 2017

  • Vahdet Deryası 1
Bu kitapta anlatılanlar, Gönüller Sultanı Niyazî-i Mısrî’nin ilahi aşkından taşıp ruhlara temas eden beyitleriyle, gönül bahçemizde açan mânâ zevkleridir.

Yaşamının merkezine neyi koyduysan ona hizmet eder, onunla ömrünü tamamlarsın.
Yaşamının merkezine yaratıcı olan Rabb’ini koyarsan ebedi dostluğa ulaşırsın.

İlim öğrenme peşinde değil, aşk’ı uyandırma derdiyle yan, çabala, gayret et. Bu aşk’tır, evliya ve erenlerin makamı. İlme değil aşk’a tâbi ol. İlim mâşuka götürecek araçtır; ama yolda yürütecek olan aşk’tır. Başka bir diyara nasıl gidileceğinin tarifini alanların arasında, tarife uyup o diyara gidecek olan, o diyarda mâşuku olandır. Mâşuku olmayanlar sadece nasıl gidileceğini bilmekle kalırlar. Cenab-ı Allah sana şah damarından daha yakındır. Batınında bulunan; ama üzerini dünya ile örttüğün ilahi aşkı uyandır, aşk ile aslına dön ki Allah’a varasın.
Gönlümüz.
Canımın cananı gönüller sultanı, Melami Mürşid-i Kâmili zahir batın babam olan ve zahir batın oğlu olmakla onur duyduğum, ay olan bu fakirden ışığını yansıtan güneş, İbrahim Günal ile birliktedir.