Aşktır Tevhid-i İnsan 2015

  • Aşktır Tevhid-i İnsan
Hamt olsun hamt ettiren Allah’a. O ki âlemlerde kendi Zatını tasvir ile Ehadiyetini, Vahidiyyet olarak izhar etti. Zatıyla da zahiriyle de bir olan yine O. Evvel ne idiyse şimdi de öyle. Âlim olan Allah’ın, makamı Abdiyette, Kendi ilmini izhar ettiği nispette, kalemi elimize aldık. Hamil olduğumuz esmanın mazhariyetini izhar, O’nun tecellisinin sıfatıdır. Kalemimizle hakikat üzerine düşen damla, kendi özümüzdeki hakikatimizin üzerinden kaldırılan perdeler nispetindedir ve hizmetimiz halkı âlemin yaradılışlarındaki hikmete mebni olduğundan Hakk’a racidir. Salât, O Musavvir’in kendi Zatıyla tasvir ettiği Zat’ın İmamlığında selam camisinde olsun.